Program rada


Naš program rada temelji se na programu havajskih hula halau (škola) i obuhvaća učenje modernog auana i tradicionalnog kahiko stila, te plesova s ostalih polinezijskih otočja točno određenim redoslijedom.


Na početnom stupnju učimo osnovne tradicionalne korake iz hula plesa: kaholo, ka'o, hela, 'uwehe, lele 'uwehe, 'ami te veći broj početnih koreografija.


Na srednjem stupnju učimo naprednije hula korake i koreografije, te početne korake tahićanskog plesa.


Napredni stupanj pored težeg programa uključuje i ples s različitim havajskim rekvizitima ('ulu'uli, pu'ili, ipu, ili'ili, i'i, poi loptice).Plesni studio Nefertiti. Dizajn: Alea design Sva prava pridržana.